Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Konecku.


Dnia 22.06.2022 r. w PSM I st. w Konecku odbyła się uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego i wręczenia świadectw.

Podczas wydarzenia zadebiutował Chór PSM I st. w Konecku pod dyrekcją p. Anny Merder. Po długim aplauzie zabrał głos Dyrektor PSM p. Wojciech Kochanowski oraz Wójt Gminy Koneck p. Ryszard Borowski. Następnie nauczyciele wręczyli swoim uczniom upragnione świadectwa. Tym samym rozpoczęliśmy okres WAKACJI 😍


To był wspaniały rok, pełen radości, sukcesów muzycznych i wielu innych wrażeń! 🎶

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy spokojnego oraz bezpiecznego wypoczynku!

🎵