Struktura szkoły

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Konecku swą działalność dydaktyczną podjęła 1 września 2021 roku w budynku Zespołu Szkół w Konecku. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Koneck. Natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcję dyrektora od momentu powstania szkoły pełni mgr Wojciech Kochanowski.

Szkoła kształci uczniów w specjalnościach:

  • Fortepian
  • Skrzypce
  • Gitara
  • Akordeon
  • Flet poprzeczny
  • Klarnet
  • Saksofon
  • Trąbka
  • Perkusja

Szkoła kształci dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia realizując program w cyklu sześcioletnim i czteroletnim. Rozwija naturalną potrzebę ekspresji twórczej uczniów, budząc w nich wrażliwość estetyczną, poczucie piękna i refleksji uczuciowej. Pogłębia umiejętności instrumentalne i wiedzę ogólnomuzyczną, które w przyszłości mogą pozwolić na właściwy wybór studiów muzycznych lub pracy zawodowej. Wizytówką naszej szkoły są dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Nasza oferta obejmuje lekcje indywidualne gry na instrumencie dwa razy w tygodniu oraz zajęcia grupowe z rytmiki, kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Organizowane są zespoły na różne składy instrumentalne. Nasi uczniowie mają także możliwość korzystania ze szkolnych instrumentów w domu.