Rada Rodziców

Uprzejmie informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 40,00 zł od ucznia, w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do szkoły muzycznej składka wynosi 20,00 zł od ucznia, trzecie dziecko – bez opłat. Pieniądze przeznaczane będą na potrzeby dzieci (nagrody, dofinansowania wyjazdów itp.). Wpłata jest dobrowolna, prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe numer:

58 9537 0000 2112 0067 5400 0001,

w tytule prosimy wpisać „imię i nazwisko dziecka”.

Z poważaniem Rada Rodziców:
Anna Milcarek – Przewodnicząca
Małgorzata Skibińska
Izabela Ossowska