Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024

Drodzy uczniowie!

Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024 w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Konecku,
odbędzie się 4.09.2022 r. o godzinie 16.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku.

Serdecznie zapraszamy!