Informacje dotyczące rekrutacji

 • by

REKRUTACJA
DO PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA W KONECKU

Zapraszamy dzieci w wieku:  6-9 lat – cykl sześcioletni, 10-16 lat – cykl czteroletni.

Szkoła kształcić będzie uczniów w specjalnościach:

 • Fortepian
 • Skrzypce
 • Gitara
 • Akordeon
 • Flet poprzeczny
 • Klarnet
 • Saksofon
 • Trąbka
 • Perkusja

Przesłuchania odbędą się 16 czerwca 2021 r. (tj. środa) o godzinie 15.00
w budynku Zespołu Szkół w Konecku – sala nr 5.

Dokumenty do pobrania: www.koneck.eu/ zakładka: Publiczna Szkoła Muzyczna lub w Urzędzie Gminy
w Konecku, pokój nr 15 PODANIE-O-PRZYJĘCIE-KANDYDATA

Dokumenty należy składać:

 • osobiście w Urzędzie Gminy w Konecku (pokój nr 15)
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Konecku ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck, z dopiskiem „Szkoła Muzyczna”;
 • drogą elektroniczną: psm@koneck.eu

  Wszelkie informacje są udzielane pod nr tel. 54 2722302 w. 16 lub 531462118 (od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530) lub e-mail: psm@koneck.eu

Dokumenty należy składać do 07 czerwca 2021 r. do godziny 15.30.